Praktische info deelnemers

1. Datum en plaats 
Donderdag 7 december 2017
Aula Q, VUB-Campus Etterbeek (Pleinlaan 2, 1050 Etterbeek)

2. Thema 
VADSIGE FRATSEN

3. Reglement
Zie bijlage bij uitnodiging of LINK 

4. Deadlines
– Indiening lied: vrijdag 24 november 2017
– Bekendmaking deelnemende groepen: maandag 24 november 2017

5. In te dienen 
– Volledig ingevuld inschrijvingsformulier: zie LINK
– Volledig uitgetypte liedjestekst
– Gezongen opname van het lied. Dit moet met de tekst zoals deze werd ingediend, niet slechts een opname van de oorspronkelijke melodie
– Kopie studentenkaart/OSB-lidkaart van alle groepsleden
– Ten laatste op woensdag 6 december: introductiefilmpje van de deelnemende groep

6. Hoe in te dienen 
Via e-mail naar INFO@OSB.BE en naar BSGGTGV@GMAIL.COM

7. Hoe worden deelnemers geselecteerd 
Deze worden geselecteerd door een jury van oud-BSG’ers, OSB’ers en anderen onder leiding van Gorby.
De zangfeestcoördinatoren hebben hierin GEEN inbreng. Er kunnen maximum 12 groepen deelnemen.

8. Nieuwigheden in het reglement 
– Niet enkel studentenverenigingen worden toegelaten. Ook groepjes die zijn samengesteld buiten het kader van een studentenvereniging kunnen dus deelnemen
– Ook groepen volledig bestaande uit oud-studenten kunnen deelnemen
– Nieuw beoordelingscriterium + nieuwe prijs: de Prijs der Barden. Deze zal enkel worden uitgereikt indien een groep daarvoor in aanmerking komt. Ze wordt dus niet per definitie aan iemand uitgereikt. Dit om twee redenen:
1) Om de band te verduidelijken die er tussen VUB en ULB bestaat. Daar bestaat immers ook de prijs Barde d’Honneur op het Festival belge de la chanson estudiantine.
2) Het woord ‘bard’ verwijst naar ‘zanger’/’dichter’. Het benadrukt dus niet alleen het muzikale aspect, maar ook het dichterlijke/woordelijke aspect. De prijs legt de nadruk dus op creativiteit zonder gebruik te maken van instrumenten, of maximaal één akoestisch instrument.

9. Busdienst JETTE
Ook dit jaar wordt er weer een busdienst ingericht om ook onze Jetse vrienden naar het Zangfeest te begeleiden.
Meer info daaromtrent volgt binnenkort.

10. Prijzen
1ste juryprijs: 2 grote vaten (vanwege de OSB); 2de juryprijs: 1 groot vat (vanwege BSG-AS); 3de juryprijs: 1 klein vat (vanwege BSG gtgv)
Prijs van de Vrijzinnigheid: 1 groot vat (vanwege Demens.nu)
Prijs der Barden: oorkonde
Publieksprijs: oorkonde
Deze prijzen worden uitbetaald bij de gelegenheid waarin de winnende groep een evenement organiseert in de BSG-zaal.
Indien deze groep geen evenementen organiseert (of kan organiseren) in de BSG-zaal, zullen deze worden uitbetaald volgens de geldende prijzen die BSG-AS hanteert in de BSG-zaal.