Praktische info volgende editie

34

 1. Thema:
  ‘2069, vertier in’t verschiet’
 2. Datum en plaats: 
  Donderdag 5 december 2019, 19u
  Aula Q, VUB-Campus Etterbeek (Pleinlaan 2, 1050 Etterbeek)
 3. Inkomprijs en verkooppunten: 
  De prijs voor een ticket met bandje bedraagt 8€
  Verkooppunten:
  -Aan de inkom van het zangfeest
  -Luigi’s
  -OSB
  -Vanaf 25 november elke middag in de resto
 4. Gastartiesten:
  Studentenfanfare Ghendt, Sam Gooris
 5. Coördinatoren:
  Jeroen De Meij, Insen De Backer, Robert Theunissen, Aïda Gapbasova, Gide Van Cappel, Alan Jockmans
 6. Reglement deelnemers:
  Zangfeestreglement PDF
 7. Deadlines:
  – Indiening lied: vrijdag 22 november 2019
  – Bekendmaking deelnemende groepen: maandag 25 november 2019
 8. In te dienen:
  Volledig ingevuld inschrijvingsformulier
  – Volledig uitgetypte liedjestekst
  – Gezongen opname van het lied. Dit moet met de tekst zoals deze werd ingediend, niet slechts een opname van de oorspronkelijke melodie
  – Kopie of foto studentenkaart/OSB-lidkaart van alle groepsleden
  – Ten laatste op woensdag 4 december: introductiefilmpje van de deelnemende groep
  Indienen via e-mail naar INFO@OSB.BE en naar BSGGTGV@GMAIL.COM
 9. Selectie Deelnemers 
  Deze worden geselecteerd door een jury van oud-BSG’ers, OSB’ers en anderen onder leiding van Gorby.
  De zangfeestcoördinatoren hebben hierin GEEN inbreng. Er kunnen maximum 12 groepen van acht personen deelnemen.
 10. Busdienst JETTE
  Ook dit jaar wordt er weer een busdienst ingericht om ook onze Jetse vrienden naar het Zangfeest te begeleiden.
  Meer info daaromtrent volgt binnenkort.
 11. Prijzen
  1ste juryprijs: 2 grote vaten (vanwege de OSB); 2de juryprijs: 1 groot vat (vanwege BSG-AS); 3de juryprijs: 1 klein vat (vanwege BSG gtgv)
  Prijs van de Vrijzinnigheid: 1 groot vat (vanwege Demens.nu)
  Prijs der Barden: oorkonde
  Publieksprijs: oorkonde
  Deze prijzen worden uitbetaald bij de gelegenheid waarin de winnende groep een evenement organiseert in de BSG-zaal.
  Indien deze groep geen evenementen organiseert (of kan organiseren) in de BSG-zaal, zullen deze worden uitbetaald volgens de geldende prijzen die BSG-AS hanteert in de BSG-zaal.